↑ Tillbaka till Klubbinfo

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter gäller för säsongen 2016/2017


Seniorer 21- år

600:-/år


Juniorer -20 år

200:-/år


Inbetalning sker till klubbens postgiro: 34 43 70 – 2